Foto: Thorkild Amdi Christensen

Kemi- og Bioteknik

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller Geovidenskab A
Kemi B eller Bioteknologi A

Engelsk B

Studiestart:
September/februar

Adgangskvotienter

Sådan søger du