Sundhedsteknologi

Niveaukrav

Matematik A
Fysik B eller geovidenskab A

Kemi C eller bioteknologi A

Engelsk B

Studiestart:
September

Adgangskvotienter

Sådan søger du