Bakterier i fødevarer: Hvor hurtigt vokser bakterier i fødevarer?

Vi vil undersøge bakterieforekomsten i forskellige fødevarer. Bakterievæksten vil blive beskrevet ved simple matematiske modeller, der har til formål at forudsige bakteriernes vækst under forskellige temperaturforhold.

Vi vil diskutere, hvad bakterier og bakterievækst i fødevarer betyder i forhold til sygdom - for den enkelte og for samfundet.

Vi vil analysere forskellige typer fødevarer, f.eks. salat, yoghurt, fisk og kød for to typer af bakterier: E. coli og total aerobe bakterier og sammenligne forekomsten mellem de forskellige typer fødevarer.

Analyserne vil blive gennemført ved traditionelle, dyrkningsbaserede metoder, der gør at bakterieantallet kan tælles.

Bakterieantallet vil blive analyseret efter opbevaring af prøverne ved to forskellige temperaturer, f.eks. 5 og 16 °C, og prøverne vil blive analyseret løbende i fire dage mhp. at vise bakterievæksten over tid. 

Eleverne vil blive involveret i opsætning af analyser og udtagning af prøver på dag 1, mens prøveanalyse for øvrige dage vil blive varetaget af DTU personale.

På øvelsens 2. dag (efter 1 uge) vil eleverne blive involveret i aflæsning af analyser – bakterietælling, og dataanalyse. Data analyseres med brug af Microsoft Office Excel (grafiske fremstillinger af vækstkurver, simple statistiske beregninger). Herudover vil en delmængde af de genererede data danne grundlag for udvikling af en simpel matematisk model til at forudsige bakterievækst.

Sprog

Denne SRP-øvelse foregår på engelsk.

Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt

Mandag d. 20. + 27. november

Antal deltagere

8

Tilmelding

Åbner 11. oktober på
www.dtu.dk/SRP

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag

  • Bioteknologi
  • Biologi
  • Matematik

Kan kombineres med

  • Kemi 
  • Samfundsfag

Arrangør og adresse

DTU Fødevareinstituttet, Fødevareinstituttet.

Danmarks Tekniske Universitet
Kemitorvet Bygning 204,
2800 Kgs. Lyngby

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07