Gipskompositter

Fremstilling og prøvning af gipskompositter

Som matrixmateriale anvendes udstøbt gips. Partiklerne (tilslaget) er glasperler, skumkugler, glasfibre og stålfibre, der iblandes gipsen med håndkraft. Udstøbte gipscylindre lydmåles, trykprøves og spalteprøves. Måleresultater opstilles i søjlediagrammer og sammenlignes med teoretiske værdier.
Det er øvelsens formål at undersøge partikelarmerede materialers opførsel. Som matrixmateriale anvendes udstøbt gips. Partiklerne (tilslaget) er glasperler, skumkugler, glasfibre og stålfibre.

Hovedformålet med øvelsen er ikke at demonstrere ”imponerende” resultater; men at finde tendenser, studere brudflader, at erfare hvor svært det er med håndkraft at iblande fibre; at se de negative konsekvenser af en inhomogen indblanding. Og som et meget væsentligt punkt: under spalteprøvningen at se, hvordan et næsten glasskørt materiale som udstøbt gips kan ændres til et ”sikkert”, sejt bygningsmateriale (med varslet brud) ved hjælp af en meget lille tilsætning af fibre.

Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt

Tirsdag d. 14. november

Antal deltagere

72

Tilmelding

Åbnes 11. oktober på 
www.dtu.dk/srp

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag

  • Fysik

Kan kombineres med

  • Fysik
  • Matematik

Arrangør og adresse

DTU Byg, Institut for Byggeri og Anlæg

DTU Byg, bygning 117, lokalerne 018 + 024, Kgs. Lyngby.

Kontakt

Charlotte Hamilton Bæth
Studieadministrator
DTU Byg
45 25 19 03