Kinetik og koblede systemer: Kemi og matematik anvendt på metabolisme

Nedbrydningen af et lægemiddel studeres eksperimentelt og hastigheden af nedbrydningen samt efterfølgende reaktionstrin beskrives vha. koblede 1. ordens differentialligninger.

Viden om, hvor hurtigt et lægemiddel nedbrydes har naturligvis stor betydning for, hvilken dosis og hvilke doseringsintervaller, der skal vælges ved medicinering. Mange organiske og ikke mindst bioorganiske reaktioner er af typen koblede reaktioner (følgereaktioner, konsekutive reaktioner), hvor et stof (f.eks. fødevare eller lægemiddel) nedbrydes i flere trin.

Eksperimentelt undersøges det første trin i hydrolysen af acetylsalicylsyre (det aktive stof i det smertestillende middel ”Aspirin”). Det etableres, at reaktionen ved fastholdt pH kan beskrives ved 1. ordens kinetik. Endvidere studeres temperatur (og evt. pH) afhængigheden af kinetikken. I den matematiske del af projektet kan man udvide beskrivelsen til et efterfølgende 1. ordens reaktionstrin, dvs. et system af to koblede 1. ordens irreversible reaktionstrin. Denne model kan relativt simpelt løses og analyseres analytisk.


Tidspunkt & tilmelding

Tidspunkt:
Torsdag d. 30. november eller
Fredag d. 1.december
 
Antal deltagere:
6 per gang


Tilmelding:
Åbner den 11. oktober på www.dtu.dk/SRP

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  • Kemi
  • Fysik
  • Biologi
  • Bioteknologi 
Kan kombineres med
  • Matematik

Arrangør og adresse

DTU Kemi, Institut for Kemi.

Bygn. 207, rum 113, DTU Lyngby Campus

Kontakt