Kovalente bindinger

Kovalente bindinger: Matematisk model for vibrationer i kovalente bindinger

Har du lyst til at bruge din matematik i en naturvidenskabelig sammenhæng? Projektet anvender avanceret matematik til analyse af et molekylært fysisk-kemisk problem: vibrationer i molekyler.

Bindinger mellem atomer i molekyler er vibrerende - det kan man bruge til at identificere molekyler. De vibrerende bindinger gør at molekylerne absorberer og udsender infrarød stråling, hvis frekvens afhænger af bl.a. molekylets masse og hvilken type vibration der er tale om.

Dette bruges i IR- og Ramanspektroskopi til at undersøge en prøve med flere ukendte stoffer og finde ud af hvilke stoffer der er i prøven.

De forskellige former for vibration giver også anledning til forskellige egenskaber. Eksempelvis er drivhuseffekten en konsekvens af den måde hvorpå drivhusgasser såsom vand, methan og CO2 vibrerer.

Det skal du lave i denne øvelse

I dette projekt arbejdes der med den generelle teori for kovalente bindinger, og der opstilles en matematisk model for vibrationer i kovalente bindinger. Derudover studeres et konkret molekyle nøjere, idet den opstillede model bruges til at beskrive netop dette molekyle. Matematikken i modellen der anvendes er bl.a. diagonalisering af kvadratiske former og løsning af differentialligninger.

Tidspunkt & tilmelding

Tidspunkt:
Torsdag d. 2. november

Antal deltagere:
6

Tilmelding:
Åbner d. 11. oktober på www.dtu.dk/SRP

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  • Kemi
  • Fysik
  • Bioteknologi
Kan kombineres med
  • Matematik

Arrangør og adresse

DTU Kemi, Institut for Kemi.

DTU Lyngby campus, Anker Engelundsvej 1, bygning 206, 2800 Kgs. Lyngby

Kontakt