Luftforurening med skadelig NO2

Luftforurening med skadelig NO2: Et tværfagligt og eksperimentelt SRP

Eleverne måler den skadelige gas kvælstofdioxid (NO2) på lokaliteter de selv udvælger og får viden om, hvorfor NO2-grænseværdien overskrides i Danmark, og hvordan grænseværdien kan opfyldes.

Luftforureningen er Danmarks største miljøbetingede årsag til død og sygdom.

Hvert år dør ca. 1.000 danskere af trafikkens forurening, mens under 200 dræbes i trafikulykker. Danske studier viser 8 % øget dødelighed per 10 µg/m3 stigning i kvælstofdioxid (NO2). Samtidig har grænseværdien for den sundhedsskadelige udstødningsgas NO2 været overskredet i Danmark siden den trådte i kraft i 2010.

Danmark har netop fået en Åbningsskrivelse fra Kommissionen, hvilket er første skridt mod en egentlig traktatkrænkelsessag ved EU Domstolen indledes. For at opfylde grænseværdien har staten flyttet den nationale luftmålestation til et mindre forurenet sted. Men modelberegninger viser forsat overskridelser langs de største gader. Det haster derfor både politisk og sundhedsmæssigt med at få opfyldt NO2-grænseværdien snarest muligt.

Som led i øvelse får eleverne

 • Viden om kilder til NO2 og dannelse af NO2.
 • Grundlag for at vurdere NO2-problematikken.
 • Viden om, hvordan problemerne let kan løses.
 • Link til litteratur om problemstillingerne.
 • Indblik i et højaktuelt teknisk-politisk problem.
 • Lov til at måle NO2 på lokaliteter efter eget valg.
 • Laboratoriearbejde for at finde NO2 i målingerne.
 • Hjælp til dataanalyse og diskussion af målinger.

Målebokse afhentes på DTU (kan evt. fremsendes efter aftale) til eleverne ca. 4 uger før projekt-dagen på DTU.

Med måleudstyret findes en vejledning til, hvor måleudstyret med fordel kan hænges op – dette afhænger selvfølgelig også af de studerendes konkrete problemformulering. Det er let og enkelt at hænge måleudstyret op og der ydes telefon back-up fra DTU’s side.

Før projektdagen på DTU tages måleboksene ned og de medbringes på DTU, hvor der laves analyser af NO2 i måleboksene m.v.

Øvelsen dækker spændingsfeltet mellem kemi/biologi/teknologi og samfundsvidenskab dvs. en typisk ingeniøropgave, hvor naturvidenskab (kemi, fysik og matematik) bruges som værktøj til at undersøge og løse højaktuelle politiske problemstillinger til gavn for folkesundheden og naturen.


Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt:
Mandag d. 27. nov. 9.30-17 (sluttid afhængig af deltagerantal).
Torsdag d. 30. nov. 13-17 (spørgedag – tid afhængig af antal deltagere).

Antal deltagere:
25

Tilmelding:
Åbnes 11. oktober
http://www.dtu.dk/SRP

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
 • Biologi
 • Kemi
 • Bioteknologi
Kan kombineres med
 • Samfundsfag
 • Biologi
 • Kemi
 • Bioteknologi

Arrangør og adresse

DTU Miljø, Institut for Vand og Miljøteknologi.

Bygningstorvet, Bygning 115, DTU, 2800 Lyngby.

Kontakt

Kåre Press-Kristensen
Ekstern konsulent (rekruttering)
DTU Miljø
22 81 10 27