Fisk i tank

Tolerance overfor akut CO2 eksponering i tilapia

Tilapia er den 3. mest producerede fisk i akvakultur. Produktion foregår hovedsageligt i jorddamme, som er kendetegnet ved at have store døgnmæssige variationer i opløst ilt og kuldioksid. Tilapia er ekstremt tolerante overfor lave iltniveauer, men der vides ikke meget om deres tolerancetærskel overfor opløst CO2. Øvelsen skal belyse hvornår tilapias iltoptag bliver kompromitteret af opløst CO2, og hvordan det påvirker fiskens stofskifte og dens metabolske råderum.

Når organismer forbruger ilt ved respiration frigives kuldioksid i et 1:1 forhold (molbasis). I lukkede systemer som fx jorddamme akkumuleres denne CO2 i vandet. CO2 forsurer vandet.

Ved at måle iltforbrug hos fisk der oplever en progressiv stigning i opløst CO2, kan de studerende i øvelsen kvantificere hvor meget fri CO2 betyder for iltoptag og energiforbrug hos fisk. Ved samtidigt at måle maksimalt iltoptag, hvor meget kvælstof der frigives til vandet fra fiskene, kan de studerende beregne, hvor meget af energiforbruget der dækkes ved forbrænding af protein og hvor meget der kommer fra fedt (resten).

Tidspunkt og tilmelding

Tidspunkt:
Den 13.-14. november,

Antal deltagere:
5

Tilmelding:
Åbnes 11. oktober
www.dtu.dk/srp

Relevante gymnasiefag

Eksperimentelle fag
  •  Biologi
Kan kombineres med
  • Bioteknologi
  • Kemi

Arrangør og adresse

DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Nordsøen Forskerpark, 9850 Hirtshals.

Kontakt

Christine Cicilie Hastrup
Akademisk medarbejder
DTU Aqua
35 88 30 11