Særligt for adgangskursister

Adgangskursus til ingeniøruddannelserne er adgangsgivende i kvote 2 til både diplom- og civilingeniøruddannelserne på DTU. Dette gælder også, hvis du har taget dit adgangskursus et andet sted end på DTU Adgangskursus.

Ansøgningsproceduren er forskellig afhængig af, om du søger om optagelse på en diplomingeniøruddannelse eller på en civilingeniøruddannelse. Det er derfor vigtigt, at du læser informationerne nedenfor grundigt igennem, inden du søger om optagelse.

Ansøgningsfristen

Når man søger på baggrund af et adgangskursus, søger man om optagelse igennem kvote 2. Ansøgningsfristen til begge uddannelser er derfor henholdsvis d. 15. marts kl. 12 til sommeroptaget og d. 15. oktober kl. 12 til vinteroptaget.

Til sommeroptaget søger man igennem optagelse.dk, til vinteroptagelsen skal man søge på DTU’s eget ansøgningsskema, som hvert år blive lagt ud på vores hjemmeside umiddelbart inden d. 1. oktober.

Ansøgning om optagelse på en diplomingeniøruddannelse

Når man søger om optagelse på en diplomingeniøruddannelse på baggrund af et adgangskursus, bliver man vurderet i en speciel kvote 2 gruppe. I denne gruppe er man kun i konkurrence med andre adgangskursister. I gruppen bliver man udelukkende vurderet på sin eksamenskvotient, såfremt man opfylder adgangsgravene til den uddannelse, man søger ind på. Man skal derfor ikke medsende nogen motiveret ansøgning, men man skal stadigvæk søge til kvote 2 ansøgningsfristen, da det er i denne kvote man bliver vurderet. 25% af alle pladserne på diplomingeniøruddannelserne er forbeholdt adgangskursister.

Der kan være enkelte adgangskursister, der har en meget lav eksamenskvotient, men som til gengæld har rigeligt med relevant erhvervserfaring og uddannelse, og som derfor ønsker at blive vurderet i den ordinære kvote 2. Det må man gerne og i så tilfælde skal man huske at medsende en motiveret ansøgning samt andre bilag, der kræves medsendt en kvote 2 ansøgning. Se punktet "Optagelse i kvote 2" for yderligere information om hvad en kvote 2 ansøgning skal indeholde. Man skal dog være opmærksom på, at man kun kan blive vurderet i én kvote 2 gruppe. Vælger man at blive vurderet i den ordinære kvote 2 gruppe, vil man ikke også blive vurderet på sin eksamenskvotient i forhold til de andre adgangskursister. Man skal også være opmærksom på, at der i den ordinære kvote 2 gruppe, kun er 10% af de samlede studiepladser.

Ansøgning om optagelse på en civilingeniøruddannelse

Når man søger om optagelse på en civilingeniøruddannelse på baggrund af et adgangskursus, bliver man vurderet i den ordinære kvote 2 gruppe. Dvs. man ikke bliver vurderet på sin kvotient fra sit adgangskursus. Man skal derfor altid medsende en motiveret ansøgning og være opmærksom på, at kun 10% af studiepladserne findes i denne kvote. Man er derfor i skarp konkurrence med alle andre kvote 2 ansøgere, også ansøgere der søger om optagelse på et andet grundlag end et adgangskursus.

FAQ

 1. Er jeg garanteret en plads på en af DTUs uddannelser, hvis jeg tager DTU’s adgangskursus
  Nej, du er ikke garanteret en plads på DTU som adgangskursist, på lige fod med alle andre ansøgere. Vi anbefaler derfor altid, at du søger om optagelse på så mange retninger, du kunne være interesseret i at læse, som muligt, for at øge din chance om optag. Som du kan læse ovenfor, er der større chance for at blive optaget på en diplomingeniøruddannelse som adgangskursist, fordi man der kun er i konkurrence med andre adgangskursister, og fordi der er flere studiepladser til den gruppe. På civilingeniørretningerne er man i konkurrence med alle andre kvote 2 ansøgere om kun 10% af studiepladserne.

 2. Jeg tager det fulde adgangskursus, og har derefter suppleret med et fag på et højre niveau. Kan jeg godt blive optaget på lige fod med andre adgangskursister?
  Ja, det kan du godt. Du skal på din ansøgning gøre os opmærksom på, hvilket fag og niveau du supplere i, samt hvorvidt du supplere før eller efter d. 5. juli. Hvis du først supplerer efter d. 5. juli, og vi kan tilbyde dig optag, vil det være en betinget optagelse. Du skal senest d. 1. september indsende bevis for bestået supplering.

 3. Jeg har taget adgangskursus, er det rigtigt at jeg ikke får ganget min kvotient med 1,08 (hurtig-starts-bonus) selv om jeg søger ind på DTU inden for to år efter min adga ngskursuseksamen?
  Ja, det er korrekt. Dette skyldes, at et adgangskursus ikke sidestilles med de gymnasiale uddannelser, der er adgangsgivende i kvote 1, og det er kun til disse at hurtigstartbonussen tildeles.

 4. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har overskredet ansøgningsfristen?
  Du skal medsende en dispensationsansøgning for overskridelse af tidsfristen, hvis du søger om optagelse efter d. 15. marts til sommeroptaget og efter d. 15. oktober til vinteroptaget. Søger du om optagelse på en civilretning vil en sådan ansøgning om dispensation, kun blive imødekommet hvis du kan dokumentere usædvanlige forhold. Det er derfor vigtigt at overholde ansøgningsfristerne.